Søg

Integritetspolitik

Pen Store Sthlm AB (”Pen Store” eller “vi”) værner om dine persondata. Vi informerer dig derfor om, hvordan vi håndterer dine persondata, og hvilke rettigheder du har.

Denne integritetspolitik er brugbar for personer, som kontakter os, modtager markedsføring fra os, besøger vores hjemmeside penstore.dk, er kunde eller samarbejdspartner hos os, repræsenterer en af vores kunder, er potentielle kunder, leverandører eller partnere.

Herunder finder du mere information om, hvordan og hvorfor vi behandler dine persondata. Vi beskriver, hvilke rettigheder du har som forbruger, når vi behandler dine persondata. For eksempel har du ret til at klage til den relevante tilsynsmyndighed, og du kan når som helst gøre indvendinger mod de forskellige markedsføringstiltag.

Vi beskriver også, hvilke lovmæssige grunde der er for håndteringen, og hvor længe vi lagrer dine persondata.

Nedenfor kan du læse mere om:
Hvem er ansvarlig for håndteringen af dine persondata?
Skal du stille dine persondata til rådighed for os?
Hvem har adgang til dine persondata og hvorfor?
Deler vi dine persondata uden for EU/EØS?
Hvilke rettigheder har du?
Detaljeret beskrivelse af, hvordan vi behandler og lagrer dine persondata
Interesseafvejning


Hvem er ansvarlig for håndteringen af dine persondata?

Pen Store Sthlm AB med organisationsnummeret 556797-0073 er ansvarlig for håndteringen af dine persondata (persondataansvarlig), når vi håndterer dine persondata til vores egne formål.

Hvis du har spørgsmål angående vores behandling af dine persondata, eller hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os skriftligt via postadressen Hornsgatan 98, 118 21 Stockholm, Sverige.

Skal du stille dine persondata til rådighed for os?

Vi skal gøre brug af visse persondata for at kunne indgå og gennemføre din købsaftale og/eller dit medlemskab, og for at vi kan følge lovkrav eller andre bestemmelser. Denne type persondata skal du derfor stille til rådighed for os. Hvis du ikke giver os disse persondata, kan du ikke foretage et køb hos os eller blive medlem hos os. Hvilke persondata du skal stille til rådighed, kan du læse mere om i tabellerne længere nede, hvor de lovmæssige grunde angives som værende ”fuldførelse af aftale” eller ”retslig forpligtelse”.

Hvem har adgang til dine persondata og hvorfor?

Dine persondata håndteres først og fremmest af os som virksomhed. Følgende tredjeparter har adgang til enkelte af dine persondata i overensstemmelse med nedenstående:

  • For at vi kan have et velfungerende IT-system, og for at vi kan drive vores virksomhed på en effektiv måde, deler vi dine persondata med vores IT-leverandører. Når vi deler dine persondata med vores IT-leverandører, sker det udelukkende for, at de skal kunne opfylde deres forpligtelser over for os, i overensstemmelse med vores aftale.
  • For at vi kan administrere din betaling, håndteres dine persondata af vores betalingstjenesteleverandører. Hvis du vælger at betale med faktura, kan betalingstjenesteleverandøren dele dine persondata med kreditvurderingsfirmaer for at bedømme din økonomiske situation.
  • For at kunne levere din bestilling og håndtere eventuelle returforsendelser, deler vi dine persondata med vores fragtfirmaer.
  • For at tilbyde dig og andre potentielle kunder den rigtige markedsføring, deler vi dine persondata med relevante tredjeparter som eksempelvis Facebook og Google, der står bag de digitale platforme, vi anvender.
  • Hvis vi har en aftale med dig eller den organisation, du repræsenterer, kan vi udelade dine persondata i kommunikationen med den tredjepart, der står for vores bogføring.
  • Hvis du bruger vores hjemmeside, benytter vi en tredjepart til at analysere brugeradfærden på hjemmesiden, og denne part kan derfor få adgang til dine persondata.

Hvis du ønsker mere information om, hvordan vi deler dine persondata, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne, der kan findes i begyndelsen af denne integritetspolitik.

Deler vi dine persondata uden for EU/EØS?

Vi stræber altid efter at håndtere dine persondata inden for EU/EØS. I visse situationer kan oplysningerne dog blive overført til og behandlet i et land uden for EU/EØS (af en tredjepart). I de tilfælde, hvor persondata håndteres uden for EU/EØS, foreligger der enten en afgørelse fra kommissionen om, at det pågældende tredjeland garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller passende beskyttelsesforanstaltninger i form af standardaftaleklausuler eller bindende regler internt i virksomhederne, som sikrer, at dine rettigheder beskyttes.

Hvilke rettigheder har du?

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen GDPR har du visse rettigheder. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke rettigheder du har som forbruger.

Hvis du har spørgsmål om disse rettigheder, eller hvis du vil udøve nogle af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne, der kan findes i begyndelsen af denne integritetspolitik.

Ret til at tilbagetrække dit samtykke og til at gøre indvending mod håndteringen af persondata

Du har ret til at tilbagetrække hele eller dele af det samtykke, som du givet os til håndtering af dine persondata.

Du har altid ret til at gøre indvending mod, at dine persondata håndteres til markedsføringsformål og profilering såsom nyhedsbreve og målrettet markedsføring.

Du har også ret til når som helst at gøre indvending mod håndteringen af dine persondata på grund af interesseafvejninger. Nedenfor kan du læse mere om, hvad en interesseafvejning indebærer. I visse tilfælde kan vi fortsætte med at håndtere dine persondata, selvom du har gjort indvending mod håndteringen. Det kan ske, hvis vi kan påvise en berettiget årsag til håndteringen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis det sker for at påvise, udøve eller forsvare et retskrav.

Ret til adgang

Du har ret til at få en bekræftelse af, om vi håndterer dine persondata. Hvis vi håndterer dine persondata, har du også ret til at få information om, hvordan vi håndterer dem, og du kan ligeledes få tilsendt en kopi af dine persondata.

Ret til korrigering

Du har ret til at få korrigeret eventuelle fejlagtige persondata, som vedrører dig, samt til at supplere ufuldstændige persondata.

Ret til sletning (retten til at blive glemt) og begrænsning af datahåndtering

Du har under visse forudsætninger ret til at bede om sletning af dine persondata. Sådanne forudsætninger foreligger, hvis persondataene eksempelvis ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet til eller håndteret til, eller hvis du annullerer det samtykke, som håndteringen er baseret på, og hvis der ikke findes en anden retslig grund til håndteringen.

Du har også ret til at bede om, at vi begrænser håndteringen af dine persondata. Disse forudsætninger forelægger, hvis du for eksempel benægter persondataenes korrekthed, eller hvis behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig, at persondataene slettes, for at vi i stedet begrænser måden, hvorpå vi håndterer dine persondata.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format fra os som virksomhed. Du har ligeledes ret til at få dine persondata overført til en anden virksomhed, når dette er teknisk muligt (”dataportabilitet”).

Retten til dataportabilitet gælder for persondata, som du har afleveret til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis håndteringen er baseret på dit samtykke eller en aftale, og hvis håndteringen foregår automatiseret.

Ret til at indgive en klage

Du har altid ret til at indgive en klage til en behørig tilsynsmyndighed.

En sådan klage kan med fordel indgives til myndigheden i den medlemsstat inden for EU/EØS, hvor du har din bopæl, hvor du arbejder, eller hvor der er sket en overtrædelse af de gældende love og regler for databeskyttelse. I Danmark er denne tilsynsmyndighed Datatilsynet.

Detaljeret beskrivelse af, hvordan vi håndterer og gemmer dine persondata

Vi håndterer de persondata, som vi har fået fra dig, eller som vi selv har indsamlet. Dine persondata håndteres som beskrevet i tabellerne nedenfor.

Her kan du læse mere om detaljerne om, hvorfor vi håndterer dine persondata, hvilke kategorier af persondata vi håndterer, og hvilke lovmæssige grunde der gælder til håndtering af dine persondata. Du kan også læse om, hvor længe vi gemmer dine persondata.

I vores cookiepolitik kan du endvidere læse mere om, hvordan vi anvender cookies. Du finder vores cookiepolitik her penstore.dk/no/cookiepolitik.

Generel håndtering, uafhængigt af vores relation til dig

Formål: At kunne kommunikere med dig

Håndteringer, der udføres

Persondata, der håndteres

Lovgrundlag

Besvarelser og håndtering af din kommunikation, hvis du for eksempel stiller os spørgsmål om vores produkter og/eller tjenester eller i forbindelse med kundeservice og support

 

 

Identitets- og kontaktoplysninger
Information, som du videregiver til os

Interesseafvejning

Vores retslige grundlag for håndteringen er vores berettigede interesse for at kunne kommunikere med dig, så vi eksempelvis kan besvare og håndtere spørgsmål fra dig.

Lagringsperiode: Vi lagrer dine persondata i et år fra afslutningen af vores kommunikation. Persondataene kan også lagres i længere tid til andre formål. Se lagringsperioderne under de respektive formål.

 

For dig, der modtager markedsføring fra os

Formål: At kunne sende markedsføring til dig

Håndteringer, der udføres

Persondata der håndteres

Lovgrundlag

·       Udsendelse af markedsføringsmateriale til dig med tilbud og information

·       Fremsendelse af information om din indkøbskurv, hvis du har forladt vores hjemmeside uden at gennemføre købet.

·       Opretning af en korrekt afmeldningsliste i det tilfælde, at du afmelder dig fra vores markedsføring

 

·       Identitets- og kontaktoplysninger

Til den tilpassede kommunikation og påmindelser om din indkøbskurv håndterer vi også:

·       Surfhistorik

·       Ordrehistorik

Interesseafvejning

Håndteringen er motiveret af vores berettigede interesse i at sende relevant markedsføring til dig, som er eller repræsenterer potentielle eller eksisterende kunder. Du har ret til at gøre indvending mod markedsføringen, når persondataene indsamles samt ved hver fremsendelse.

Samtykke

Hvis du har samtykket til at modtage markedsføring fra os, sender vi dig markedsføring ifølge dit samtykke. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke.

Lagringsperiode: Persondataene lagres i under et år fra afslutningen af vores kundeforhold ifølge en interesseafvejning. Hvis der ikke er indgået andre aftaler, gemmes informationen i højst tre måneder. Hvis du er repræsentant, stopper vi dog med at lagre dine persondata, hvis vi får kendskab til, at du ikke længere repræsenterer organisationen. Hvis du har givet dit samtykke, sender vi dig markedsføring, indtil du afmelder dig vores udsendingstjeneste. Vi stopper med at udsende markedsføringsmateriale, hvis du afmelder dig vores udsendingstjeneste, eller hvis du på anden vis gør indvending mod markedsføringen.

Hvis du afmelder dig, beholder vi dine persondata på vores ”afmeldingsliste” indtil videre. Det sker i overensstemmelse med markedsføringsloven, så vi ikke kommer til at udsende ny markedsføring til din adresse.

 

Formål: At kunne tilbyde dig en tilpasset markedsføring på digitale platforme

Håndteringer, der udføres

Persondata, der håndteres

Lovgrundlag

·  At kunne give dig en tilpasset markedsføring på digitale platforme, sociale medier og tredjepartshjemmesider, herunder deling af persondata med relevante tredjeparter som eksempelvis Facebook og Google, som står for de digitale platforme, vi anvender.

 

·       Identitets- og kontaktoplysninger

·       IP-adresse

Til den tilpassede markedsføring håndterer vi også:

·       Surfhistorik

·       Ordrehistorik

Interesseafvejning

Håndteringen er motiveret af vores berettigede interesse i at kunne dele dine persondata med tredjeparter, som kan tilpasse markedsføringen fra os til potentielle kunder baseret på information om dig, som er eller repræsenterer vores eksisterende kunde.

Dine persondata håndteres udelukkende til dette formål, hvis du ikke har gjort indvending mod markedsføring.

Samtykke

Hvis du har samtykket til at modtage markedsføring fra os, sender vi dig markedsføring ifølge dit samtykke. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke.

Lagringsperiode: Persondataene lagres i under to år fra afslutningen af vores kundeforhold eller medlemskab. Hvis du er repræsentant, stopper vi dog med at lagre dine persondata, hvis vi får kendskab til, at du ikke længere repræsenterer organisationen. Vi stopper altid med håndteringen, hvis du indvender dig imod denne.

I tilfælde af samtykke opbevares dine oplysninger, indtil samtykket trækkes tilbage.

 

For dig, der besøger vores hjemmeside penstore.dk

Formål: At kunne analysere din brugeradfærd på vores hjemmeside, så denne kan forbedres

Håndteringer, der udføres

Persondata, der håndteres

Lovgrundlag

· Undersøge og analysere, hvordan vores hjemmeside penstore.dk bliver brugt, så vi kan forbedre den.

·  Information fra den enhed, du anvender til at besøge vores hjemmeside, såsom IP-adressen, browseren, styresystemet, internetleverandøren og skærmopløsningen

Interesseafvejning

Håndteringen er motiveret af vores berettigede interesse i at kunne udvikle og forbedre vores hjemmeside, så vi kan give vores brugere en bedre brugeroplevelse.

Lagringsperiode: Persondata indsamles ved, at vi placerer cookies på din computer, og varigheden af håndteringen af persondataene afhænger af, hvilken type cookie der er tale om. Nogle cookies slettes direkte efter dit besøg på hjemmesiden, mens andre cookies gemmes i længere tid. Se mere i vores cookiepolitik.

Formål: For efter anmodning at kunne stille kundekontoer til rådighed på vores hjemmesider

Håndteringer, der udføres

Persondata der håndteres

Lovgrundlag

·  Oprettelse, administration og håndtering af din konto

·  Kommunikation med dig vedrørende din konto

·  Sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer os, at kun den rigtige person logger ind.

·  Giver dig fordele ved at have en kundekonto, såsom at kunne bruge forudfyldte oplysninger, når du handler, samt at kunne se tidligere køb samt følge igangværende køb. Disse oplysninger sikrer også, at vi effektivt kan håndtere dit nyhedsbrevabonnement.

·  Identitets- og kontaktoplysninger

·  Kodeord

For at kunne give dig fordelene ved at have en kundekonto, håndterer vi også:

·       De oplysninger, du udfyldte sidste gang, du handlede hos os, såsom lagring af dit navn, din e-mailadresse og din postadresse

·       Ordrehistorik

·       Information, der viser, om du abonnerer på nyhedsbrevet eller ej

Fuldførelse af aftale

Håndteringen er nødvendig, for at vi skal kunne oprette og administrere kundekontoer som anmodet, og for at du skal kunne få de fordele, der følger med kontoen, såsom at kunne give dig en smidigere købsoplevelse.

Lagringsperiode: Persondataene gemmes i to år, gældende fra den sidste gang, du loggede ind. Du kan når som helst slette din konto, og i dette tilfælde sletter vi straks dine persondata til dette formål.

For dig, der er eller repræsenterer en potentiel eller eksisterende kunde

Formål: At kunne administrere køb af vores produkter

Håndteringer, der udføres

Persondata, der håndteres

Lovgrundlag

·  Forhandle, indgå, administrere og håndtere aftaler med dig eller den organisation, du repræsenterer

·  Gennemføre betalinger

·  Sende ordrebekræftelser samt leveringsbekræftelser

·  Identitets- og kontaktoplysninger

·  Ordre- og betalingsinformation (hvis du er privatperson eller selvstændig erhvervsdrivende)

·  Information fra vores kommunikation med dig

Hvis du er privatperson eller selvstændig erhvervsdrivende:

Fuldførelse af aftale

Håndteringen er nødvendig, for at vi skal kunne gennemføre vores aftale med dig. Hvis persondataene ikke udleveres, har du ikke mulighed for at gennemføre et køb hos os.

CPR-numre håndteres for at kunne fastslå en sikker identificering.

Hvis du er repræsentant:

Interesseafvejning

Håndteringen er motiveret af vores berettigede interesse i at kunne indgå og fuldføre aftaler med den organisation, du repræsenterer.

Lagringsperiode: Vi gemmer dine persondata i et år efter, at aftaleforholdet ophører. Hvis du er repræsentant, stopper vi dog med at lagre dine persondata, hvis vi får kendskab til, at du ikke længere repræsenterer organisationen.

 

Formål: At kunne håndtere krav

Håndteringer, der udføres

Persondata, der håndteres

Lovgrundlag

·  Håndtere og igangsætte eventuelle krav som eksempelvis fortrydelse af køb, reklamationssager og garantikrav

·  Identitets- og kontaktoplysninger

·  Information fra vores kommunikation med dig i samarbejde med krav

·  Relevant information om personen, kravet omhandler

Fuldførelse af aftale

Håndteringen er nødvendig, for at vi skal kunne opfylde vores rettigheder og forpligtigelser i henhold til vores aftale med dig eller den organisation, du repræsenterer.

Retslig forpligtelse

Håndteringen er nødvendig for at kunne følge forbruger- eller købslovgivning.

Interesseafvejning

Vi har også en berettiget interesse i, at vi skal kunne indlede og forsvare os mod et eventuelt retsligt krav.

Lagringsperiode: Persondataene gemmes fra det tidspunkt, hvor vi får kendskab til kravet, og de håndteres, så længe processen med kravet pågår. Hvis det er nødvendigt, kan oplysningerne blive håndteret, så længe det kræves i henhold til de gældende forældelsesregler. Hvis du er repræsentant, stopper vi dog med at lagre dine persondata, hvis vi får kendskab til, at du ikke længere repræsenterer organisationen.

 

Formål: At kunne følge lovkrav

Håndteringer, der udføres

Persondata, der håndteres

Lovgrundlag

·  Følge lovkrav, såsom bogføringslovgivningen

·  Identitets- og kontaktoplysninger

·  Ordre- og betalingsinformation (hvis du er privatperson eller selvstændig erhvervsdrivende)

Retslig forpligtelse

Håndteringen er nødvendig for at kunne følge reglerne, såsom bogføringsloven.

Lagringsperiode: Oplysninger, som håndteres til bogføringsformål, gemmes i syv til otte år i henhold til bogføringsloven. Hvis du er repræsentant, stopper vi dog med at lagre dine persondata, hvis vi får kendskab til, at du ikke længere repræsenterer organisationen.

 

Formål: Markedsanalyse

Håndteringer, der udføres

Persondata, der håndteres

Lovgrundlag

·  For at kunne gennemføre markedsundersøgelser om for eksempel kundetilfredshed, holdninger til vores tilbud og potentiale for udvikling

·  Skabe rapporter ud fra svar og konklusioner på undersøgelser

·  Identitets- og kontaktoplysninger

Interesseafvejning

Håndteringen er motiveret af vores berettigede interesse om at kunne kontakte dig med en forespørgsel vedr. vurdering af vores produkter og/eller tjenester, så vi kan forbedre disse.

Lagringsperiode: Vi gemmer dine persondata i seks måneder efter en undersøgelse. Oplysningerne kan derefter blive anonymiseret og blive opbevaret i sammenfattet form gennem længere tid.

 

For dig, som er eller repræsenterer vores potentielle eller nuværende samarbejdspartnere

Formål: At kunne administrere aftaleforholdet

Håndteringer, der udføres

Persondata, der håndteres

Lovgrundlag

·  For at kunne forhandle, indgå, administrere og håndtere aftaler med dig eller den organisation, du repræsenterer

·  Gennemføre betalinger

·  Identitets- kontaktoplysninger

·  Betalingsinformation (hvis du er privatperson eller selvstændig erhvervsdrivende)

·  Information fra vores kommunikation med dig

Hvis du er privatperson eller selvstændig erhvervsdrivende:

Fuldførelse af aftale

Håndteringen er nødvendig, for at vi skal kunne gennemføre vores aftale med dig. Hvis persondataene ikke udleveres, har du ikke mulighed for at gennemføre et køb hos os.

CPR-numre håndteres for at kunne fastslå en sikker identificering.

Hvis du er repræsentant:

Interesseafvejning

Håndteringen er motiveret af vores berettigede interesse i at kunne indgå og gennemføre en aftale med den organisation, du repræsenterer.

Lagringsperiode: Vi gemmer dine persondata i aftaleperioden og et år efter denne. Hvis du er repræsentant, stopper vi dog med at lagre dine persondata, hvis vi får kendskab til, at du ikke længere repræsenterer organisationen.

 

Formål: At kunne håndtere krav

Håndteringer, der udføres

Persondata, der håndteres

Lovgrundlag

·  Håndtering og igangsætning af eventuelle krav som for eksempel fortrydelse af køb, reklamationssager og garantikrav

·  Identitets- og kontaktoplysninger

·  Information fra vores kommunikation med dig i forbindelse med kravet

·  Relevant information om personen, kravet omhandler

Fuldførelse af aftaler

Håndteringen er nødvendig, for at vi skal kunne opfylde vores rettigheder og forpligtigelser i henhold til vores aftale med dig eller den organisation, du repræsenterer.

Retslig forpligtelse

Håndteringen er nødvendig for at kunne efterleve forbruger- eller købslovgivningen.

Interesseafvejning

Vi har også en berettiget interesse i, at vi skal kunne indlede og forsvare os mod et eventuelt retsligt krav.

Lagringsperiode: Persondataene gemmes fra det tidspunkt, vi får kendskab til kravet, og de håndteres, så længe processen med kravet pågår. Hvis det er nødvendigt, kan oplysningerne blive håndteret, så længe det kræves i henhold til de gældende forældelsesregler. Hvis du er repræsentant, stopper vi dog med at lagre dine persondata, hvis vi får kendskab til, at du ikke længere repræsenterer organisationen.

 

Formål: At kunne følge lovkrav

Håndteringer, der udføres

Persondata, der håndteres

Lovgrundlag

·  Følge lovkrav, såsom bogføringslovgivningen

·  Identitets- og kontaktoplysninger

·  Betalingsformation (hvis du er privatperson eller selvstændig erhvervsdrivende)

Retslig forpligtelse

Håndteringen er nødvendig for at kunne følge reglerne, såsom bogføringsloven.

Lagringsperiode: Oplysninger, som håndteres til bogføringsformål, gemmes i syv til otte år i henhold til bogføringsloven. Hvis du er repræsentant, stopper vi dog med at lagre dine persondata, hvis vi får kendskab til, at du ikke længere repræsenterer organisationen.

Interesseafvejning

Som vi har angivet ovenfor, håndterer vi nogle af dine persondata ud fra en interesseafvejning, som lovlig grund for håndteringen. Interesseafvejningen indebærer, at vi vurderer, at vores berettigede interesse i at håndtere oplysningerne vejer tungere end din interesse og dine grundlæggende rettigheder om, at dine persondata ikke må håndteres. Hvad vores berettigede interesse er, fremgår af tabellerne ovenfor.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi har foretaget disse afvejninger, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne, der kan findes i begyndelsen af denne integritetspolitik.


__________________________________________________________

Denne fortrolighedspolitik gælder fra den 12. maj 2023.

Log ind

Choose your location